Wat is subluxatie?

Er is sprake van een subluxatie (blokkade) wanneer één of meer wervels in de wervelkolom uit hun ideale positie raken en/of er een bewegingsbeperking tussen twee wervelgewrichten ontstaat. Hierdoor kan er druk en/of irritatie op een zenuwwortel van het ruggenmerg ontstaan met als gevolg een functiestoornis in het zenuwstelsel (communicatie gebrek tussen de hersenen en de weefsels van het lichaam).

Spinale zenuwen zijn de zenuwen die tussen twee wervels uit de wervelkolom vanuit het ruggenmerg naar buiten komen. De druk of irritatie op deze zenuwen kunnen communicatieproblemen veroorzaken in de informatie die door deze zenuwen worden getransporteerd. Wat is het effect hiervan op ons lichaam? Het zenuwstelsel controleert en coördineert alle functies van je lichaam. Als de signalen die door de zenuwen lopen belemmerd worden, ontvangen delen van het lichaam niet de juiste informatie en kunnen dus niet voor 100% hun toegeëigende functies uitoefenen. In andere woorden, delen van je lichaam zullen niet goed functioneren.

Er zijn 3 verschillende oorzaken van een subluxatie:

  • Fysieke factoren: trauma, ongelukken, verkeerd tillen, slechte houding, moeilijke bevalling
  • Psychische factoren: spanning, drukte, weinig rust
  • Chemische factoren: roken, drinken, slecht eten

Tegenwoordig onderzoek toont steeds meer de negatieve effecten van subluxaties op ons lichaam aan en dat het wegnemen ervan het herstellende vermogen van ons lichaam doet toenemen. Om werkelijk gezond te functioneren moet je zenuwstelsel vrij zijn van elke verstoring in het doorgeven van haar signalen.

De verantwoordelijkheid van de chiropractor is om subluxaties op te sporen en ze te verminderen of te corrigeren. Dit wordt gedaan door een serie van specifiek ontworpen chiropractische correcties.